Eren & Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu
İletişim

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4  Levent – Beşiktaş / İstanbul

Tel: +90 212 284 55 66

Email: info@erengoncehukuk.com

Image Alt

Aralık 2019

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2012/20663 E. 2013/6661 K. SAYILI KARARI UYARINCA; KOCANIN AİLESİNİN EVLİLİK BİRLİĞİNE MÜDAHALESİNE SESSİZ KALMASI, BOŞANMADA KUSUR SAYILIR. Eşinin saçını çekmek boşanma ve tazminat sebebi! Boşanma Davasında Manevi Tazminat Nasıl Talep Edilir? Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Aile Hukuku Av. Gizem GONCE Av. Aylin Esra EREN Anlaşmalı Boşanma Nedir? Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Aşırı Alkol Kullanmak Boşanma Sebebi Midir? Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nedir? Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Belirlenir? Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Boşanma Davasında Manevi Tazminat Nasıl Talep Edilir?

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 2009/27629 E. 2009/28412 K. SAYILI KARARI UYARINCA; FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ÖDENMEYEN İŞÇİ İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINABİLİR. İşe İade Davası Öncesi Zorunlu Arabuluculuk Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Ticaret Hukuku Av. Gizem GONCE E-Ticaret Hukuku Av. Aylin Esra EREN İş Hukuku

YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİNİN 2017/1881 E. 2017/4519 K. SAYILI KARARI UYARINCA; KİRA BEDELİ AKSİ KARARLAŞTIRILMADIKÇA KİRAYA VERENE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇLARDAN OLUP ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPILAN ÖDEME KİRACIYI BORCUNDAN KURTARMAZ. Kira Hukuku Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku Av. Aylin Esra EREN Av. Gizem GONCE SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANAN KADIN YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYEMEZ. Av. Aylin Esra EREN – Av. Gizem GONCE SİGORTA PRİMLERİNİN HİÇ YATIRILMAMASI VEYA EKSİK BİLDİRİLMESİ-Av. Aylin Esra EREN – Av. Gizem GONCE Gerçek Ücret üzerinden SGK Primlerinin Yatırılmamasının İşçiye Haklı Sebeple Fesih Hakkı Vereceğine, Haklı Sebeple Fesihte İşçiye Kıdem Tazminatı Ödenir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 2017/2445 E. 2017/2027 K. SAYILI KARARI UYARINCA; SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANAN KADIN YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYEMEZ. Yoksulluk Nafakası Kaldırılacak Mı? Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Bakım Nafakaları Nelerdir?Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Nafaka Türleri Nelerdir? Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Aile Hukuku Av. Gizem GONCE Av. Aylin Esra EREN  

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİNİN 2014/9355 E. 2014/17639 K. SAYILI KARARI UYARINCA; SİGORTA PRİMLERİNİN HİÇ YATIRILMAMASI VEYA EKSİK BİLDİRİLMESİ İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKÂNI VERİR. İşe İade Davası Açmanın Süresi; İş Sözleşmesinin Feshinden İtibaren 1 Aydır. Av. Aylin Esra EREN Av. Gizem GONCE İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? İş Hukuku Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Tutukluluk Süreleri Nasıldır? Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİNİN 2017/150 E. 2017/6231 K. SAYILI KARARI UYARINCA; SEVGİLİ İKEN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YAYINLANAN FOTOĞRAFLARIN SEVGİLİLİK BİTTİKTEN SONRA TALEP HALİNDE KALDIRILMAMASI “VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK YAYMA” SUÇUNU OLUŞTURUR. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Boşanma Davalarında Çocukların Velayeti Hususu Nasıl Belirlenir?Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Av. Gizem GONCE Av. Aylin Esra EREN

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR? Hizmet akdi ile bir işyerinde çalıştığı esnada, herhangi bir kasıt unsuru bulunmaksızın işini kaybeden sigortalıların işlerini kaybetmeleri nedeniyle uğramış oldukları gelir kaybının bir süre ve belirli bir ölçüde karşılayan geçici destek işsizlik maaşı veya işsizlik ödeneği olarak adlandırılan geçici bir güvenlik sistemidir. İş Hukuku Aile Hukuku Miras Hukuku Av. Aylin Esra EREN Av. Gizem GONCE

  İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NEDİRDİR? İşsizlik sigortası kapsamında işsizlik maaşı almak isteyen işçinin; Kendi istek ve kusuru olmaksızınişini kaybetmiş olmasıdır. Son 3 yıl içindeen az 600 gün işsizlik sigorta priminin ödenmiş olmasıdır. İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olmasıdır İş Hukuku Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Borçlar Hukuku Aile Hukuku İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR? Av. Aylin Esra EREN Av. Gizem GONCE

İŞE İADE DAVASI ÖNCESİ ZORUNLU ARABULUCULUK Taraflar arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren de iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Kanunen ön görülmüş bu süreler geçirilir ise açılan dava reddedilecektir. Yani işten çıkartılan işçi ne kadar haklı da olsa davası dinlenmeyecektir. Bu sebeple bu sürelere uyulması çok önemlidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta arabulucuya başvurma süresinin iş söz sözleşmesinin feshinden itibaren başlamasıdır. İş Hukuku Aile Hukuku Arabuluculuk & Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri ÜCRETLERİ ÖDENMEYEN İŞÇİ İŞ GÖRME EDİMİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇINABİLİR. Av. Aylin Esra EREN – Av. Gizem GONCE SADAKAT BORCUNA AYKIRI DAVRANAN KADIN YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYEMEZ.

İŞE İADE DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI İşe iade davası açılabilmesi için işçinin iş güvencesi şartlarından yararlanıyor olması gerekmektedir. İşçinin İş Kanunun da düzenlenen yaptırımlardan yararlanabilmesi için ise işyerinde en az 6 aylık kıdemi bulunması ve çalıştığı işyerinde en az 30 işçi çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan işçinin iş akdi iş güvencesi şartları ile İş Kanunu uyarınca korunmaktadır. Haksız ve usulsüz olarak işten çıkartılan işçi, işverene karşı işe iade davası açma hakkına sahiptir. İş Hukuku Aile Hukuku Av. Aylin Esra EREN Av. Gizem GONCE Ceza Hukuku Bakım Nafakaları Nelerdir?Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Ticaret Hukuku

İŞE İADE DAVASI AÇMANIN SÜRESİ İşe iade davalarının açılması ise kanunen süreye bağlanmıştır. İşten çıkartılan işçi iş sözleşmesinin feshinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. İşe İade Davası Açmanın Şartları Nelerdir? İş Hukuku Aile Hukuku Boşanma Davasında Manevi Tazminat Nasıl Talep Edilir? Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce Eren Gonce Hukuk Av. Aylin Esra EREN Av. Gizem GONCE İletişim

  YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ KARARI UYARINCA; GERÇEK ÜCRET ÜZERİNDEN SGK PRİMLERİNİN YATIRILMAMASININ İŞÇİYE HAKLI FESİH HAKKI VERECEĞİNE, HAKLI SEBEPLE FESİHTE İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDENECEĞİNE HÜKMETTİ. İş Hukuku Kişisel Verilerin Korunması Hukuku SİGORTA PRİMLERİNİN HİÇ YATIRILMAMASI VEYA EKSİK BİLDİRİLMESİ-Av. Aylin Esra EREN – Av. Gizem GONCE Eren Gonce Hukuk Av. Aylin Esra EREN Av. Gizem GONCE Ticaret Hukuku