Eren & Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu
İletişim

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4  Levent – Beşiktaş / İstanbul

Tel: +90 212 284 55 66

Email: info@erengoncehukuk.com

Image Alt

Boşanma Davalarında Çocukların Velayeti Hususu Nasıl Belirlenir?Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce

Boşanma Davalarında Çocukların Velayeti Hususu Nasıl Belirlenir?Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce

Boşanma davalarında müşterek çocukların velayeti konusu önem arz etmektedir. Bu konuda aile mahkemesi; davacı ve davalı eşin ekonomik ve sosyal durumlarını tespit ederek, müşterek çocuğun üstün yararını dikkate almaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında; davacı ve davalı eşler müşterek çocuğun velayeti ve kişisel ilişki kurulması hususunda anlaşmaya varmaktadırlar. Ancak çekişmeli boşanma davalarında; eşler müşterek çocuğun velayeti ve kişisel ilişki kurulması hususunda anlaşmaya varamadıklarından bahisle aile mahkemesi hakimi bu konuda müşterek çocuğun üstün menfaatini göz önüne alarak çocuk için en doğru kararı vermektedir. Bu hususta hakim; müşterek çocuğun psikolojik ve ruhsal yapısının tespiti için uzman raporu aldırarak ve müşterek çocuğun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını tespit ederek, velayetin kimin üzerinde kalacağının kararını vermektedir.