Eren & Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu
İletişim

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4  Levent – Beşiktaş / İstanbul

Tel: +90 212 284 55 66

Email: info@erengoncehukuk.com

Image Alt

Portfolio

İş Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıktan doğan davaların takibi, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku, rekabet yasağı alanında hukuki danışmanlık verilmesi, sözleşme feshi, ihtarname ve ibraname hazırlanması, tazminat, ikale sözleşmeleri, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalarda tarafların temsili konusunda avukatlık hizmeti vermektedir.