Eren & Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu
İletişim

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4  Levent – Beşiktaş / İstanbul

Tel: +90 212 284 55 66

Email: info@erengoncehukuk.com

Image Alt

Portfolio

Miras Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; miras ve vesayet hukukuna yönelik olarak; veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, mirasçılık belgesinin iptali davası, muris muvazaası davaları, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması, tenkis ve denkleştirme davaları, miras sebebiyle istihkak davaları, tereke tespiti, terekenin yönetilmesi, mirasın reddi davaları, mirastan yoksun bırakılması davaları, mirastan mal kaçırma davaları, iştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) olarak kalan terekenin ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) yoluyla sonlandırılması hakkında avukatlık hizmeti vermektedir.