Eren & Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu
İletişim

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4  Levent – Beşiktaş / İstanbul

Tel: +90 212 284 55 66

Email: info@erengoncehukuk.com

Image Alt

Makaleler

    Saklı payı ihlal edilen mirasçı, tenkis davası açmaya yetkilidir. Buna karşılık, mirastan feragat sözleşmesi ile bu hakkından vazgeçen veya mirastan iskat edilen veya mirastan yoksun bulunan mirasçının tenkis talebi yoktur. Davacı tenkis davası ile miras bırakan tarafından yapılmış olan ve saklı paya tecavüz eden tasarruf ve bağışlamanın bir kısmının veya tamamının alınarak, saklı payını tamamlamak üzere kendisine verilmesini talep eder. Saklı payı ihlal edilen birden fazla mirasçı varsa, bunların her birinin tenkis talep etmesi gerekir. Bunlar ayrı olarak tenkis Davası açabilecekleri gibi, birlikte de dava açabilirler. Saklı paylı mirasçı tenkis davasını açtıktan sonra ölmüş ise; mirasçıların saklı pay sahibi olmasalar bile açılmış

Soybağının reddi davası sonucunda; nüfusa kayıtlı olan baba ile çocuk arasındaki soybağı kaldırılır. Çocuğun biyolojik babası ile soybağının yeniden kurulabilmesi için biyolojik babanın tanıma davası açması ve çocuğun babası olduğunu kanıtlaması gerekmektedir. miras hukuku avukatı boşanma soybağı evlatlıktanred nüfus kayıt örneği evlatlıktan red evlatlıktan ret dna testi soybağı nedir soybağının tespiti aile hukuku soybağı reddi davası

Türk Medeni Kanunu'nda açıkça düzenlendiği üzere; Evlilik birliğinin devamı süresince veya evlilik birliği sona ermesi akabinde 300 gün içerisinde doğan çocuğun babası, koca olarak kabul edilmektedir. Evlenme tarihinden başlamak suretiyle en az 180 gün geçmesi ile evliliğin sona ermesinden başlayarak en fazla 300 gün geçmesi halinde doğan çocuk evlilik birliği içerisinde ana rahmine düşmüş sayılacağından koca, baba kabul edilmektedir. İşbu süreler içerisinde evlilik birliği içerisinde doğduğu kabul edilen çocuğun babasının koca dışında başka biri olması durumunda ise; soy bağının reddi davası açılması gerekmektedir. Evlilik birliği içerisinde koca sıfatı bulunan taraf; çocuğun doğumu ile veya baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı

Türk Medeni Kanunu'nda açıkça düzenlendiği üzere bakım nafakaları; yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası, reşit çocuklara ödenen yardım nafakası olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. Aile mahkemesi, boşanma davası açıldığında davacı eş ve müşterek çocukların bakımı ve ihtiyaçları için davanın açıldığı tarihten itibaren tedbir nafakasına hükmetmektedir.Boşanma davasının kesinleşmesi akabinde tedbir nafakası, iştirak nafakasına dönüştürülerek kusurlu bulunan eş tarafından süresiz olarak iştirak nafakası ödenmesine karar verilmektedir. Ayrıca boşanma davası açılmadan da ayrı yaşayan e bakım ve ihtiyaçları için nafaka talepli dava açabilmektedir.

Boşanma davalarında müşterek çocukların velayeti konusu önem arz etmektedir. Bu konuda aile mahkemesi; davacı ve davalı eşin ekonomik ve sosyal durumlarını tespit ederek, müşterek çocuğun üstün yararını dikkate almaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında; davacı ve davalı eşler müşterek çocuğun velayeti ve kişisel ilişki kurulması hususunda anlaşmaya varmaktadırlar. Ancak çekişmeli boşanma davalarında; eşler müşterek çocuğun velayeti ve kişisel ilişki kurulması hususunda anlaşmaya varamadıklarından bahisle aile mahkemesi hakimi bu konuda müşterek çocuğun üstün menfaatini göz önüne alarak çocuk için en doğru kararı vermektedir. Bu hususta hakim; müşterek çocuğun psikolojik ve ruhsal yapısının tespiti için uzman raporu aldırarak ve müşterek çocuğun sosyal ve ekonomik

Davacı ve davalı eş; aile mahkemesine anlaşmalı boşanma protokolü ile başvurarak, anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Davanın karar aşamasına kadar taraflar, anlaşmalı boşanma protokolünde anlaşamadıkları edimlerin varlığı halinde; aile mahkemesine bildirimde bulunarak anlaşmalı boşanma davasını çekişmeli boşanma davasına dönüştürmek için başvuruda bulunabilirler.

Davacı eş, dava dilekçesi ile son ikamet ettiği veya eşlerin son 6 aydır birlikte ikamet ettikleri bölgedeki aile mahkemesine başvurarak çekişmeli boşanma davası açar. Taraflar çekişmeli boşanmanın konusunu oluşturan hususlarda anlaşmaya vardıklarında; bu anlaşmayı anlaşmalı boşanma protokolü ile aile mahkemesine bildirirler. Bu şekilde çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına döner. Aile mahkemesi, tarafların anlaştıkları hususları tek tek inceleyerek anlaşmalı boşanma protokolünün hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığını tespit eder. Daha sonra taraflar duruşmada hazır bulunarak, boşanma beyanlarını hakim ve mahkeme huzurunda verir ve bu şekilde anlaşmalı olarak boşanabilirler. Bu konuda tarafların mutlaka anlaşmalı boşanma protokolünü doğru bir şekilde avukat eşliğinde

Bu kanun kapsamında; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin (stalking de bir suçtur) korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin kurallar düzenlenmektedir. Bu kanun kapsamında; • Sığınma evine gitmeyi talep edebilirsiniz, • Geçici Koruma kararı verilmesini talep edebilirsiniz, • Şiddet uygulayanın evden uzaklaşmasını isteyebilir ve bunun için Aile Mahkemesi’nden uzaklaştırma kararı alınmasını talep edebilirsiniz, • Şiddet uygulayanın sizi telefon, mail, sosyal medya veya diğer yollardan rahatsız etmesini engelleyebilirsiniz, • Can güvenliğiniz tehdit altında ise kimlik, adres ve diğer tüm bilgilerinizin resmi kayıtlardan gizlenmesini veya değiştirilmesini talep edebilirsiniz, • Çocuğunuz var

• Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine girmeyen işlerde; tutukluluk süresi en çok 1 yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir. • Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine giren işlerde; tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilir. Uzatma süresi toplam 3 yılı, Türk Ceza Kanunu’nun 2. Kitap 4. Kısım 4., 5., 6. ve 7. bölümlerinde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda 5 yılı geçemez.

Yargıtay; yeni tanıştığı adamın “arkadaşlarımı çağırırım daha da kötü olur, ya rızanla ilişkiye gir ya da tecavüz ederim” tehdidi üzerine kendisiyle ilişkiye giren kadının davasında, mahkemenin “Tecavüz” suçundan verdiği beraat kararını bozdu. Yargıtay 14. Ceza Dairesi; verdiği kararda kadının beyanını esas alınırken, göz önüne alınacak kriterleri ortaya koydu. Bu karar; Yargıtay’ın birçok olayda, “kadın direnmedi, bağırarak yardım istemedi” gibi gerekçelerle verdiği beraat kararlarına karşı önemli bir emsal karar olmuştur.

• İş sözleşmesi feshedilen işçi fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile, fesih bildiriminin tebliğ tarihinden 1 ay içerisinde işe iade talebiyle arabuluculuk bürosuna başvurmak zorundadır. • Arabuluculuk bürosunda anlaşmaya varılmaması halinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 2 hafta içerisinde İş Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir.

• Şiddet uygulayan aleyhine uzaklaştırma kararı aldırılması, • Tedbir nafakası talep edilmesi, • Müşterek konutun satılmasını önlemek için aile konutu şerhi konulması, • Şiddet gördüğüne ilişkin darp raporu alınması, • Geçici yardım talebinde bulunulması ve • Çocuk için geçici velayet talebinde bulunulmasıdır.