Eren & Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu
İletişim

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4  Levent – Beşiktaş / İstanbul

Tel: +90 212 284 55 66

Email: info@erengoncehukuk.com

Image Alt

İşe İade Davası Açmanın Şartları.Av. Aylin Esra EREN-Av. Gizem GONCE

İşe İade Davası Açmanın Şartları.Av. Aylin Esra EREN-Av. Gizem GONCE

İŞE İADE DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI

İşe iade davası açılabilmesi için işçinin iş güvencesi şartlarından yararlanıyor olması gerekmektedir. İşçinin İş Kanunun da düzenlenen yaptırımlardan yararlanabilmesi için ise işyerinde en az 6 aylık kıdemi bulunması ve çalıştığı işyerinde en az 30 işçi çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan işçinin iş akdi iş güvencesi şartları ile İş Kanunu uyarınca korunmaktadır. Haksız ve usulsüz olarak işten çıkartılan işçi, işverene karşı işe iade davası açma hakkına sahiptir.

İş Hukuku

Aile Hukuku

Av. Aylin Esra EREN

Av. Gizem GONCE

Ceza Hukuku

Bakım Nafakaları Nelerdir?Av. Aylin Esra Eren – Av. Gizem Gonce

Ticaret Hukuku