Eren & Gonce Hukuk Danışmanlık Bürosu
İletişim

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4  Levent – Beşiktaş / İstanbul

Tel: +90 212 284 55 66

Email: info@erengoncehukuk.com

Image Alt

Tenkis Davasında Davacıların Hukuki Rolü – Av. Aylin Esra Eren – Av.Gizem Gonce

Tenkis Davasında Davacıların Hukuki Rolü – Av. Aylin Esra Eren – Av.Gizem Gonce

 

Saklı payı ihlal edilen mirasçı, tenkis davası açmaya yetkilidir. Buna karşılık, mirastan feragat sözleşmesi ile bu hakkından vazgeçen veya mirastan iskat edilen veya mirastan yoksun bulunan mirasçının tenkis talebi yoktur.

Davacı tenkis davası ile miras bırakan tarafından yapılmış olan ve saklı paya tecavüz eden tasarruf ve bağışlamanın bir kısmının veya tamamının alınarak, saklı payını tamamlamak üzere kendisine verilmesini talep eder. Saklı payı ihlal edilen birden fazla mirasçı varsa, bunların her birinin tenkis talep etmesi gerekir. Bunlar ayrı olarak tenkis Davası açabilecekleri gibi, birlikte de dava açabilirler.

Saklı paylı mirasçı tenkis davasını açtıktan sonra ölmüş ise; mirasçıların saklı pay sahibi olmasalar bile açılmış olan davaya devam edebilirler. Yargıtay kararlarına göre saklı paylı mirasçının bu davayı açmadan ölmesi halinde de tenkis davası hakkı bunun mirasçılarına geçer.

avukatgizemgonce

saklıpay

mirasçı

saklı paylı mirasçı

tenkis davası