Cinsel Saldırı Suçu Nedir?


Cinsel saldırı suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiştir.
Cinsel saldırı
(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
Cinsel saldırı suçunun temel şekli; cinsel arzuları tatmin amacıyla cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi, bedenine fiziksel temasta bulunulması ile oluşur. 
Cinsel saldırı suçu; mağdurun cinsel dokunulmazlığına haksız bir müdahale teşkil eden, onun rızası ve iradesi dışında oluşan bir tecavüzü ifade etmektedir. Eğer ortada bir rıza mevcut ise burada cinsel saldırı suçu oluşmaz.
Cinsel saldırı suçu, failin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre ikiye ayrılır:
Basit cinsel saldırı suçu; TCK 102/1. maddesinde düzenlenmiştir: Basit cinsel saldırı suçu; cinsel davranışlarla mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Bu ihlal; mağdurun bedeninde cinsel ilişki düzeyine varmayan seviyede temasta bulunmaktır. 
Basit cinsel saldırı suçunun en hafif şekline “sarkıntılık suçu” olarak da tanımlanmaktadır. Örneğin, rızası dışında bir kimseyi öpmek, fiziksel temasta bulunmak, ellemek gibi davranışlar sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçu olarak kabul edilmektedir. 
Nitelikli cinsel saldırı suçu; TCK 102/2. maddesinde düzenlenmiştir: Nitelikli cinsel saldırı suçu; “tecavüz suçu” olarak da tanımlanmaktadır. 
TCK’nın 102/2. maddesinde cinsel saldırı suçunun fiile ilişkin daha ağır cezayı gerektiren nitelikli bir unsuru düzenlenmiştir. Suçun bu şeklinin gerçekleşmesi fiilin; vücuda “organ” veya “sair bir cisim” sokulması suretiyle işlenmesine bağlıdır. 765 sayılı eski TCK’da bu suç “ırza geçme suçu” başlığıyla düzenlenmişti.
Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
Cinsel saldırı suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri şu şekildedir;
Suçun;
-Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
-Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
-Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
-Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
-İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, verilen cezalar yarı oranında artırılır.ÇALIŞMA ALANLARI

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020
Cinsel Saldırı Suçu Nedir?


Cinsel saldırı suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiştir.
Cinsel saldırı
(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
Cinsel saldırı suçunun temel şekli; cinsel arzuları tatmin amacıyla cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi, bedenine fiziksel temasta bulunulması ile oluşur. 
Cinsel saldırı suçu; mağdurun cinsel dokunulmazlığına haksız bir müdahale teşkil eden, onun rızası ve iradesi dışında oluşan bir tecavüzü ifade etmektedir. Eğer ortada bir rıza mevcut ise burada cinsel saldırı suçu oluşmaz.
Cinsel saldırı suçu, failin mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etme derecesine göre ikiye ayrılır:
Basit cinsel saldırı suçu; TCK 102/1. maddesinde düzenlenmiştir: Basit cinsel saldırı suçu; cinsel davranışlarla mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Bu ihlal; mağdurun bedeninde cinsel ilişki düzeyine varmayan seviyede temasta bulunmaktır. 
Basit cinsel saldırı suçunun en hafif şekline “sarkıntılık suçu” olarak da tanımlanmaktadır. Örneğin, rızası dışında bir kimseyi öpmek, fiziksel temasta bulunmak, ellemek gibi davranışlar sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçu olarak kabul edilmektedir. 
Nitelikli cinsel saldırı suçu; TCK 102/2. maddesinde düzenlenmiştir: Nitelikli cinsel saldırı suçu; “tecavüz suçu” olarak da tanımlanmaktadır. 
TCK’nın 102/2. maddesinde cinsel saldırı suçunun fiile ilişkin daha ağır cezayı gerektiren nitelikli bir unsuru düzenlenmiştir. Suçun bu şeklinin gerçekleşmesi fiilin; vücuda “organ” veya “sair bir cisim” sokulması suretiyle işlenmesine bağlıdır. 765 sayılı eski TCK’da bu suç “ırza geçme suçu” başlığıyla düzenlenmişti.
Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
Cinsel saldırı suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri şu şekildedir;
Suçun;
-Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
-Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
-Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
-Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
-İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, verilen cezalar yarı oranında artırılır.ÇALIŞMA ALANLARI

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...

BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020