İş Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıktan doğan davaların takibi, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku, rekabet yasağı alanında hukuki danışmanlık verilmesi, sözleşme feshi, ihtarname ve ibraname hazırlanması, tazminat, ikale sözleşmeleri, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalarda tarafların temsili konusunda avukatlık hizmeti vermektedir.
İşçi
İşveren
İşyeri
İşyerini bildirme
Eşit davranma ilkesi
İşyerinin veya bir bölümünün devri
Geçici iş ilişkisi
İş sözleşmesi
Belirli süreli iş sözleşmesi
Belirsiz süreli iş sözleşmesi
Kısmî süreli iş sözleşmesi
Tam süreli iş sözleşmesi
Çağrı üzerine çalışma 
Uzaktan çalışma
Deneme süreli iş sözleşmesi
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
Süreli fesih
Feshin geçerli sebebe dayandırılması
Sözleşmenin feshinde usul
Fesih bildirimine itiraz ve usulü
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
Yeni işverenin sorumluluğu
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
Derhal fesih hakkını kullanma süresi
Yeni iş arama izni
Çalışma belgesi
Toplu işçi çıkarma
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
Askerlik ve kanundan doğan çalışma
Ücret ve ücretin ödenmesi
Ücretin gününde ödenmemesi
Ücretin saklı kısmı
Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü
Ücret hesap pusulası
Ücret kesme cezası
Asgari ücret
Yarım ücret
Fazla çalışma ücreti
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma
Olağanüstü hallerde fazla çalışma
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma
Hafta tatili ücreti
Genel tatil ücreti
Geçici iş göremezlik
Ücret şekillerine göre tatil ücreti
Tatil ücretine girmeyen kısımlar
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller
Yıllık izin ücreti
İzinde çalışma yasağı
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti
İzinlere ilişkin düzenlemeler
Sigorta primleri
Ücretten indirim yapılamayacak haller
Çalışma süresi
Telafi çalışması
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
Çalışma süresinden sayılan haller
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri
Ara dinlenmesi
Gece süresi ve gece çalışmaları
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
Yer ve su altında çalıştırma yasağı
Gece çalıştırma yasağı
Analık halinde çalışma ve süt izni
İşçi özlük dosyası
İş sağlığı
İş güvenliği
İş ve işçi bulma
Çalışma hayatının denetimi ve teftişi
İşçi ve işverenin sorumluluğu
Kıdem tazminatı
İhbar tazminatıHUKUKİ MAKALELER

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020
İş Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; işçi ve işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıktan doğan davaların takibi, hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku, rekabet yasağı alanında hukuki danışmanlık verilmesi, sözleşme feshi, ihtarname ve ibraname hazırlanması, tazminat, ikale sözleşmeleri, işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklardan doğan davalarda tarafların temsili konusunda avukatlık hizmeti vermektedir.
İşçi
İşveren
İşyeri
İşyerini bildirme
Eşit davranma ilkesi
İşyerinin veya bir bölümünün devri
Geçici iş ilişkisi
İş sözleşmesi
Belirli süreli iş sözleşmesi
Belirsiz süreli iş sözleşmesi
Kısmî süreli iş sözleşmesi
Tam süreli iş sözleşmesi
Çağrı üzerine çalışma 
Uzaktan çalışma
Deneme süreli iş sözleşmesi
Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
Süreli fesih
Feshin geçerli sebebe dayandırılması
Sözleşmenin feshinde usul
Fesih bildirimine itiraz ve usulü
Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi
Yeni işverenin sorumluluğu
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
Derhal fesih hakkını kullanma süresi
Yeni iş arama izni
Çalışma belgesi
Toplu işçi çıkarma
Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
Askerlik ve kanundan doğan çalışma
Ücret ve ücretin ödenmesi
Ücretin gününde ödenmemesi
Ücretin saklı kısmı
Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü
Ücret hesap pusulası
Ücret kesme cezası
Asgari ücret
Yarım ücret
Fazla çalışma ücreti
Zorunlu nedenlerle fazla çalışma
Olağanüstü hallerde fazla çalışma
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma
Hafta tatili ücreti
Genel tatil ücreti
Geçici iş göremezlik
Ücret şekillerine göre tatil ücreti
Tatil ücretine girmeyen kısımlar
Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri
Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller
Yıllık izin ücreti
İzinde çalışma yasağı
Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti
İzinlere ilişkin düzenlemeler
Sigorta primleri
Ücretten indirim yapılamayacak haller
Çalışma süresi
Telafi çalışması
Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
Çalışma süresinden sayılan haller
Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri
Ara dinlenmesi
Gece süresi ve gece çalışmaları
Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
Yer ve su altında çalıştırma yasağı
Gece çalıştırma yasağı
Analık halinde çalışma ve süt izni
İşçi özlük dosyası
İş sağlığı
İş güvenliği
İş ve işçi bulma
Çalışma hayatının denetimi ve teftişi
İşçi ve işverenin sorumluluğu
Kıdem tazminatı
İhbar tazminatıHUKUKİ MAKALELER

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...

BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020