İcra ve İflas Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; şahısların ve şirketlerin alacak tahsili, borç yapılandırma, iflas ve konkordato konularında avukatlık hizmeti vermektedir. 

İcra daireleri
İflas daireleri
İcra mahkemesi
Zimmet
Zarar ve ziyan davası
İcra şikayeti
İcra tebliğleri
İcranın durdurulması
İlamların İcrası
Para ve teminattan başka borçlar hakkında ilamların icrası:
Taşınır teslimi
Çocuk teslimi
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamin icrası
Taşınmaz tahliye ve teslimi 
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar
İrtifak haklarına mütedair ilamlar
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası
Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası
İcra emri ve muhtevası
İcranın geri bırakılması 
İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası 
Haciz veya iflas istemek yetkisi 
İlam mahiyetini haiz belgeler 
Zamanaşımı 
İcranın iadesi 
İlamsız takip
Para borcu ve teminat için takip 
İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip 
Ticareti terk edenler
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar 
Haciz yoluyla takip
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi
Rehin karşılığı ödünç verenler
Yetki ve itirazları
Takip talebi ve muhtevası
Takip masrafları
Ödeme emri ve muhtevası
İtirazın iptali
İtirazın kesin olarak kaldırılması
İtirazın geçici olarak kaldırılması
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması
İcra mahkemesinin kararıyla takibin talik veya iptali
Menfi tespit ve istirdat davaları
Mal beyanı
Haciz
Haciz talebi 
Hacze başlama 
Haciz yapan memurun yetkisi

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar
Kısmen haczi caiz olan şeyler
Taşınır ve taşınmaz malların haczi
Kıymet takdiri
Haciz tutanağı tanzimi
Borç ödemeden aciz vesikası
Paraya çevirme
Satış talebi
Haczin kalkması
Taşınırların satışı
İhalenin yapılması
İkinci artırma
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi
İpoteğin paraya çevrilmesi
İcra emri
Rehin açığı belgesi
İflas yoluyla takip
Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) hakkındaki hususi takip usulleri
İflas davası
İstirdat davası
Doğrudan doğruya iflas halleri
İflasın kaldırılması
İflas masası
İflasın tasfiyesi
Paraların paylaştırılması
İflasın kapanması
İhtiyati haciz
İptal davası
Konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması
Adî konkordato
Konkordato talebi:
Geçici mühlet
Kesin mühlet
Konkordato komiseri
Rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların yapılandırılması iflâstan sonra konkordato
Malvarlığının terki suretiyle konkordato
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması
Yeniden yapılandırma projesi
Taksiratlı iflas
Hileli iflas
İtibarın yerine gelmesi
Hileli müflis
Taksiratlı müflis
Adi müflis
Fevkalade mühletHUKUKİ MAKALELER

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020
İcra ve İflas Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; şahısların ve şirketlerin alacak tahsili, borç yapılandırma, iflas ve konkordato konularında avukatlık hizmeti vermektedir. 

İcra daireleri
İflas daireleri
İcra mahkemesi
Zimmet
Zarar ve ziyan davası
İcra şikayeti
İcra tebliğleri
İcranın durdurulması
İlamların İcrası
Para ve teminattan başka borçlar hakkında ilamların icrası:
Taşınır teslimi
Çocuk teslimi
Çocukla şahsi münasebet tesisine dair ilamin icrası
Taşınmaz tahliye ve teslimi 
Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan ilamlar
İrtifak haklarına mütedair ilamlar
Gemilere ve bunlarla ilgili aynî haklara ilişkin ilamların icrası
Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamların icrası
İcra emri ve muhtevası
İcranın geri bırakılması 
İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası 
Haciz veya iflas istemek yetkisi 
İlam mahiyetini haiz belgeler 
Zamanaşımı 
İcranın iadesi 
İlamsız takip
Para borcu ve teminat için takip 
İflasa tabi şahıslar hakkındaki takip 
Ticareti terk edenler
Rehin ve ipotekle temin edilmiş alacaklar 
Haciz yoluyla takip
Zabıt ve müsadere edilen eşyanın paraya çevrilmesi
Rehin karşılığı ödünç verenler
Yetki ve itirazları
Takip talebi ve muhtevası
Takip masrafları
Ödeme emri ve muhtevası
İtirazın iptali
İtirazın kesin olarak kaldırılması
İtirazın geçici olarak kaldırılması
Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde itirazın kesin olarak kaldırılması
İcra mahkemesinin kararıyla takibin talik veya iptali
Menfi tespit ve istirdat davaları
Mal beyanı
Haciz
Haciz talebi 
Hacze başlama 
Haciz yapan memurun yetkisi

Haczi caiz olmayan mallar ve haklar
Kısmen haczi caiz olan şeyler
Taşınır ve taşınmaz malların haczi
Kıymet takdiri
Haciz tutanağı tanzimi
Borç ödemeden aciz vesikası
Paraya çevirme
Satış talebi
Haczin kalkması
Taşınırların satışı
İhalenin yapılması
İkinci artırma
Taşınır rehninin paraya çevrilmesi
İpoteğin paraya çevrilmesi
İcra emri
Rehin açığı belgesi
İflas yoluyla takip
Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) hakkındaki hususi takip usulleri
İflas davası
İstirdat davası
Doğrudan doğruya iflas halleri
İflasın kaldırılması
İflas masası
İflasın tasfiyesi
Paraların paylaştırılması
İflasın kapanması
İhtiyati haciz
İptal davası
Konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması
Adî konkordato
Konkordato talebi:
Geçici mühlet
Kesin mühlet
Konkordato komiseri
Rehinli alacaklılarla müzakere ve borçların yapılandırılması iflâstan sonra konkordato
Malvarlığının terki suretiyle konkordato
Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması
Yeniden yapılandırma projesi
Taksiratlı iflas
Hileli iflas
İtibarın yerine gelmesi
Hileli müflis
Taksiratlı müflis
Adi müflis
Fevkalade mühletHUKUKİ MAKALELER

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...

BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020