Kira Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; Kira Hukuku konut, işyeri, iş merkezi kira sözleşmeleri, hasılat kirası sözleşmeleri, menkul kirası sözleşmeleri, tahliye taahhütnameleri ve diğer kullanma sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresinin yanı sıra kira tespit, tahliye, sözleşme ihlali ve alacak davaları ile Kira Hukuku’na ilişkin diğer davalarda avukatlık hizmeti vermektedir.

HUKUKİ MAKALELER

Babalık Davası

Detaylar...

Boşanma Davalarında Vekaletname

Detaylar...

Velayet - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması ve Değiştirilmesi

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası

Detaylar...

Evli Kadınların Soyadı Kullanımı

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarma

Detaylar...

Avukat Eşin Nafakaya Hak Kazanması - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Evlilik İçinde Doğan Çocuk

Detaylar...

Boşanma Davası Açmadan Eşinize Karşı Manevi Tazminat Davası Açılması

Detaylar...

Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Elde Edilen Delil

Detaylar...

Çocuğun Üstün Yararı

Detaylar...

Nafaka Verme Yükümlülüğü

Detaylar...

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Detaylar...

Kira Sözleşmesine Göre Kiraya Verenin Borçları Nelerdir?

Detaylar...

Kira Sözleşmesine Göre Kiracının Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Detaylar...

Boşanma Sebebi - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Döner Mi?

Detaylar...

Erginlik Ne Demektir?

Detaylar...

Kusurlu Eş Yararına Nafaka Hükmedilir Mi? - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Adın Değiştirilmesi Davası

Detaylar...

Dürüstlük Kuralı Nedir?

Detaylar...

İyiniyet Kuralı Nedir?

Detaylar...

Adın Korunması Davası

Detaylar...

Gaiplik Kararı Ne Zaman Verilir?

Detaylar...

Hakimin Takdir Yetkisi

Detaylar...

Ayırt Etme Gücü Nedir?

Detaylar...

Gaiplik Kararı Nasıl Verilir?

Detaylar...

Hukukun Uygulanması ve Kaynakları

Detaylar...

Yerleşim Yeri Nedir?

Detaylar...

Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi ve Oturma Yeri Nedir?

Detaylar...

Hak Ehliyeti Nedir?

Detaylar...

Fiil Ehliyeti Nedir?

Detaylar...

Covid-19 Tedbirlerine Aykırı Davranmak Suçtur

Detaylar...

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Nişanın Bozulmasının Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Detaylar...

Dernek Nedir?

Detaylar...

Dernek Kurma Hakkı

Detaylar...

Evliliğin İptali Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Nişan Hediyelerini Geri İsteme Hakkı

Detaylar...

Cinsiyet Değişikliği Davası

Detaylar...

Evliliğin İptali Davası Açma Süresi

Detaylar...

Evliliğin İptali Davasında Nispi Butlan Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Vakıf Nedir?

Detaylar...

Konfederasyon Nedir?

Detaylar...

Federasyon Nedir?

Detaylar...

Evliliğin İptali Davasında Mutlak Butlan Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Evlenme Engelleri Nelerdir?

Detaylar...

Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Tazminat İsteme Hakkı

Detaylar...

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Zina Boşanma Sebebi Midir?

Detaylar...

Boşanmada Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları

Detaylar...

Mal Ayrılığı Rejiminin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Detaylar...

Evlenme Halinde Kadının Soyadı

Detaylar...

Boşanan Kadının Kişisel Durumu

Detaylar...

Boşanmada Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi

Detaylar...

Kişisel Mallar Nelerdir?

Detaylar...

Olağanüstü Mal Rejimi

Detaylar...

Yasal Mal Rejimi

Detaylar...

Aile Konutu Şerhi Talebi

Detaylar...

Boşanmada Tazminat ve Nafakanın Kaldırılması

Detaylar...

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Detaylar...

Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

Detaylar...

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Aile Konutu Nedir?

Detaylar...

Evlilik Birliğinde Malın Kendisine Ait Olduğunu İspat Yükü Kimdedir?

Detaylar...

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Detaylar...

Mal Rejimi Sözleşmesi

Detaylar...

Cebri İcra Halinde Mal Ayrılığı Rejimi Kararı

Detaylar...

Soybağının Reddi Davası

Detaylar...

Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye

Detaylar...

Babalık Karinesi Nedir?

Detaylar...

Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme Durumunda İspat

Detaylar...

Mal Ortaklığı

Detaylar...

Soybağının Kurulması Hangi Yollar ile Gerçekleşir?

Detaylar...

Mal Ayrılığı

Detaylar...

Değer Artış Payı

Detaylar...

Malların Geri Alınması ve Borçlar

Detaylar...

Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması

Detaylar...

Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süreler

Detaylar...

Babalık Davası

Detaylar...

Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Ana ve Babanın Bakım Borcunun Süresi Nedir?

Detaylar...

Tanıma Davası

Detaylar...

Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü

Detaylar...

Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Tek Başına Evlat Edinmenin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Babalık Davasında Ananın Mali Hakları Nelerdir?

Detaylar...

Eşlerin Evlat Edinmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Tanıma Davasında Hak Düşürücü Süreler

Detaylar...

Vasiliğe Engel Olan Sebepler Nelerdir?

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması Davası

Detaylar...

Vasinin Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mİrasçılıktan Çıkarma

Detaylar...

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Detaylar...

Kayyımlığı Gerektiren Haller Nelerdir?

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarmanın Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Vasi ve Kayyım Kimdir?

Detaylar...

Vasiye Ücret Ödemesi Yapılır Mı?

Detaylar...

Yasal Danışmanlık Hangi Şartlarda Atanır?

Detaylar...

Küçüğün Nafaka Davası Açmasında Nafaka Miktarının Takdiri

Detaylar...

Kayyımın Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Saklı Paylı Mirasçılar Lehine Kazandırmalar

Detaylar...

Vasi Atanmasında Görev Süresi

Detaylar...

Ana ve Baba Evli Değilse Velayet Kime Verilir?

Detaylar...

Küçüğün Nafaka Davası Açma Hakkı

Detaylar...

Resmi Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

Detaylar...

Tenkis Davası Nedir?

Detaylar...

Vasilikten Kaçınma Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması Halinde Ana ve Babanın Yükümlükleri

Detaylar...

Mirasın Red Edilmesi Hakkı

Detaylar...

Yasal Önalım Hakkı

Detaylar...

Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süre Nedir?

Detaylar...

Vasiyetin Reddi

Detaylar...

Üst Hakkı Nedir?

Detaylar...

Mirası Reddetme Süresi Nedir?

Detaylar...

Kazandırıcı Zamanaşımı Nedir?

Detaylar...

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açma Süresi

Detaylar...

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Detaylar...

Tescil Nedir?

Detaylar...

Yasal Önalım Hakkı Şufa Nedir?

Detaylar...

Reddi Miras Davası

Detaylar...

Tenkise Tabi Kazandırmalar Nelerdir?

Detaylar...

Çalışma Belgesi

Detaylar...

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

Detaylar...

Süreli Fesih

Detaylar...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Detaylar...

Çağrı Üzerine Çalışma

Detaylar...

Haksız Arama Suçu Nedir?

Detaylar...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Boşanma Davası Açtıktan Sonra Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Sona Erer mi?

Detaylar...

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Detaylar...

Cinsel Taciz ile Cinsel Saldırı Suçlarının Arasındaki Farklar Nelerdir?

Detaylar...

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Detaylar...

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Detaylar...

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Detaylar...

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Detaylar...

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Nedir?

Detaylar...

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Detaylar...

Tehdit Suçu Nedir?

Detaylar...

Şantaj Suçu Nedir?

Detaylar...

Hakaret Suçu Nedir?

Detaylar...

Kişinin Hatırasını Hakaret Suçu Nedir?

Detaylar...

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedir?

Detaylar...

Adın Korunması Davası Nedir?

Detaylar...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

Çok Gürültü Yapan Komşuya Karşı Yapılacak Hukuki Yaptırımlar Nelerdir?

Detaylar...

Ev Sahibinin Kiraya Verdiği Evine Yalıtım Yaptırmamasının Hukuki Yaptırımları Nelerdir?

Detaylar...

Apartmanda Evcil Hayvanların Ses Ve Gürültü Yapması Halinde Tahliye İşlemleri Uygulanır Mı?

Detaylar...

Çatının Akması Halinde Masraflar Kimler Tarafından Ödenmelidir?

Detaylar...

COVİD 19 Salgını Sebebiyle Kira Artışlarına İtiraz Edile Bilinir Mi?

Detaylar...

Kaç türlü mirasçı vardır ve mirasçılar bu miraslardan nasıl faydalanabilmekteler?

Detaylar...

1. 2. ve 3. zümre olarak değerlendirilen mirasçılar kimlerdir?

Detaylar...

Saklı paylı mirasçılar kimlerdir?

Detaylar...

Boşanma durumu mirasçılığı nasıl etkiler?

Detaylar...

Devlet ne zaman, hangi durumlarda mirasçı konumunda olur?

Detaylar...

Mirastan yoksunluk nedir ve mirastan yoksunluk sebepleri nelerdir?

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir, Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Mirasın reddi de mümkün müdür?

Detaylar...

Vasiyetname ve Miras Sözleşmeleri Nedir?

Detaylar...

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Detaylar...

Çağrı Üzerine Çalışmanın Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Çalışma Belgesi Nedir?

Detaylar...

Çalıştırma Yaşı ve Çocukların Çalıştırma Yasağı

Detaylar...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

Gece Çalıştırma Yasağı Nedir?

Detaylar...

Geçici İş Göremezlik Nedir?

Detaylar...

İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

İşçi Özlük Dosyası Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir?

Detaylar...

İzinde Çalışma Yasağı

Detaylar...

Süreli Fesih Nedir?

Detaylar...

Telafi Çalışması Ne demektir?

Detaylar...

Toplu İşçi Çıkarma

Detaylar...

Ücret Nedir?

Detaylar...

Ücret Ödemede Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Detaylar...

Yeni İş Arama İzni

Detaylar...

Yıllık İzin Ücreti Nedir?

Detaylar...

Amblem Nedir?

Detaylar...

Bitki Çeşidi Nedir?

Detaylar...

Biyolojik Materyal Nedir?

Detaylar...

Bülten Nedir?

Detaylar...

Coğrafi İşaret Nedir?

Detaylar...

Çalışan Nedir?

Detaylar...

Eser Nedir?

Detaylar...

Eser Sahibinin Hakları Nelerdir?

Detaylar...

Eser Türleri Nelerdir?

Detaylar...

Eser Üzerindeki Haklar Nelerdir?

Detaylar...

Fikri Haklarda Koruma Ne Zaman Başlar?

Detaylar...

Fikri Haklarda Koruma Süresi Ne Kadardır?

Detaylar...

Fikri Haklarda Korumanın Kapsamı Nedir?

Detaylar...

Fikri Haklarda Tescil Gerekli Midir?

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Kavramı Nedir?

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarda Korumanın Amacı Nedir?

Detaylar...

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarda Korumanın Ülkesel Sınırları Nelerdir?

Detaylar...

Geleneksel Ürün Adı Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

Detaylar...

Koruma Kriterleri Nelerdir?

Detaylar...

Korumadan Yararlanacak Kişiler Kimlerdir?

Detaylar...

Mahreç İşareti Nedir?

Detaylar...

Marka Nedir?

Detaylar...

Marka Nedir?

Detaylar...

Menşe Adı Nedir?

Detaylar...

Patent Koruması Nedir?

Detaylar...

Sınai Mülkiyet Hakkı Nedir?

Detaylar...

Tasarım Nedir?

Detaylar...

Tescil Edilemeyecek Adlar ve İşaretler Nelerdir?

Detaylar...

Çek Defteri

Detaylar...

Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Nedir?

Detaylar...

Bedensel Zararlar Nelerdir?

Detaylar...

Beş Yıllık Zamanaşımı

Detaylar...

Cayma Parası Nedir?

Detaylar...

Haksız Rekabet

Detaylar...

Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu

Detaylar...

İbra Nedir?

Detaylar...

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Detaylar...

Kira Kontratı Nedir?

Detaylar...

Kira Kontratında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detaylar...

Kira Kontratında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kişilik Hakkının Zedelenmesi

Detaylar...

Manevi Tazminat

Detaylar...

Ölüm Halinde Uğranılan Zararlar Nelerdir?

Detaylar...

Satıcının Ağır Kusurunun Sonuçları

Detaylar...

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Detaylar...

Zamanaşımı

Detaylar...

Mal Rejimi

Detaylar...

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020
Kira Hukuku

EREN & GONCE Hukuk ve Danışmanlık Bürosu; Kira Hukuku konut, işyeri, iş merkezi kira sözleşmeleri, hasılat kirası sözleşmeleri, menkul kirası sözleşmeleri, tahliye taahhütnameleri ve diğer kullanma sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakeresinin yanı sıra kira tespit, tahliye, sözleşme ihlali ve alacak davaları ile Kira Hukuku’na ilişkin diğer davalarda avukatlık hizmeti vermektedir.

HUKUKİ MAKALELER

Babalık Davası

Detaylar...

Boşanma Davalarında Vekaletname

Detaylar...

Velayet - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması ve Değiştirilmesi

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası

Detaylar...

Evli Kadınların Soyadı Kullanımı

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarma

Detaylar...

Avukat Eşin Nafakaya Hak Kazanması - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Evlilik İçinde Doğan Çocuk

Detaylar...

Boşanma Davası Açmadan Eşinize Karşı Manevi Tazminat Davası Açılması

Detaylar...

Boşanma Davasında Hukuka Aykırı Elde Edilen Delil

Detaylar...

Çocuğun Üstün Yararı

Detaylar...

Nafaka Verme Yükümlülüğü

Detaylar...

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Detaylar...

Kira Sözleşmesine Göre Kiraya Verenin Borçları Nelerdir?

Detaylar...

Kira Sözleşmesine Göre Kiracının Sahip Olduğu Haklar Nelerdir?

Detaylar...

Boşanma Sebebi - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası Çekişmeli Boşanma Davasına Döner Mi?

Detaylar...

Erginlik Ne Demektir?

Detaylar...

Kusurlu Eş Yararına Nafaka Hükmedilir Mi? - Örnek Yargıtay Kararı

Detaylar...

Adın Değiştirilmesi Davası

Detaylar...

Dürüstlük Kuralı Nedir?

Detaylar...

İyiniyet Kuralı Nedir?

Detaylar...

Adın Korunması Davası

Detaylar...

Gaiplik Kararı Ne Zaman Verilir?

Detaylar...

Hakimin Takdir Yetkisi

Detaylar...

Ayırt Etme Gücü Nedir?

Detaylar...

Gaiplik Kararı Nasıl Verilir?

Detaylar...

Hukukun Uygulanması ve Kaynakları

Detaylar...

Yerleşim Yeri Nedir?

Detaylar...

Yerleşim Yerinin Değiştirilmesi ve Oturma Yeri Nedir?

Detaylar...

Hak Ehliyeti Nedir?

Detaylar...

Fiil Ehliyeti Nedir?

Detaylar...

Covid-19 Tedbirlerine Aykırı Davranmak Suçtur

Detaylar...

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Nişanın Bozulmasının Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Detaylar...

Dernek Nedir?

Detaylar...

Dernek Kurma Hakkı

Detaylar...

Evliliğin İptali Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Nişan Hediyelerini Geri İsteme Hakkı

Detaylar...

Cinsiyet Değişikliği Davası

Detaylar...

Evliliğin İptali Davası Açma Süresi

Detaylar...

Evliliğin İptali Davasında Nispi Butlan Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Vakıf Nedir?

Detaylar...

Konfederasyon Nedir?

Detaylar...

Federasyon Nedir?

Detaylar...

Evliliğin İptali Davasında Mutlak Butlan Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Evlenme Engelleri Nelerdir?

Detaylar...

Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Tazminat İsteme Hakkı

Detaylar...

Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Detaylar...

Zina Boşanma Sebebi Midir?

Detaylar...

Boşanmada Çocuklar Bakımından Ana ve Babanın Hakları

Detaylar...

Mal Ayrılığı Rejiminin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Boşanmada Yoksulluk Nafakası

Detaylar...

Evlenme Halinde Kadının Soyadı

Detaylar...

Boşanan Kadının Kişisel Durumu

Detaylar...

Boşanmada Tazminat ve Nafakanın Ödenme Biçimi

Detaylar...

Kişisel Mallar Nelerdir?

Detaylar...

Olağanüstü Mal Rejimi

Detaylar...

Yasal Mal Rejimi

Detaylar...

Aile Konutu Şerhi Talebi

Detaylar...

Boşanmada Tazminat ve Nafakanın Kaldırılması

Detaylar...

Edinilmiş Mallar Nelerdir?

Detaylar...

Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

Detaylar...

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Aile Konutu Nedir?

Detaylar...

Evlilik Birliğinde Malın Kendisine Ait Olduğunu İspat Yükü Kimdedir?

Detaylar...

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Detaylar...

Mal Rejimi Sözleşmesi

Detaylar...

Cebri İcra Halinde Mal Ayrılığı Rejimi Kararı

Detaylar...

Soybağının Reddi Davası

Detaylar...

Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye

Detaylar...

Babalık Karinesi Nedir?

Detaylar...

Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme Durumunda İspat

Detaylar...

Mal Ortaklığı

Detaylar...

Soybağının Kurulması Hangi Yollar ile Gerçekleşir?

Detaylar...

Mal Ayrılığı

Detaylar...

Değer Artış Payı

Detaylar...

Malların Geri Alınması ve Borçlar

Detaylar...

Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması

Detaylar...

Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süreler

Detaylar...

Babalık Davası

Detaylar...

Erginlerin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Ana ve Babanın Bakım Borcunun Süresi Nedir?

Detaylar...

Tanıma Davası

Detaylar...

Çocukların Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama Yükümlülüğü

Detaylar...

Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Tek Başına Evlat Edinmenin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Babalık Davasında Ananın Mali Hakları Nelerdir?

Detaylar...

Eşlerin Evlat Edinmesinin Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Tanıma Davasında Hak Düşürücü Süreler

Detaylar...

Vasiliğe Engel Olan Sebepler Nelerdir?

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması Davası

Detaylar...

Vasinin Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mİrasçılıktan Çıkarma

Detaylar...

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Detaylar...

Kayyımlığı Gerektiren Haller Nelerdir?

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarmanın Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Vasi ve Kayyım Kimdir?

Detaylar...

Vasiye Ücret Ödemesi Yapılır Mı?

Detaylar...

Yasal Danışmanlık Hangi Şartlarda Atanır?

Detaylar...

Küçüğün Nafaka Davası Açmasında Nafaka Miktarının Takdiri

Detaylar...

Kayyımın Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Saklı Paylı Mirasçılar Lehine Kazandırmalar

Detaylar...

Vasi Atanmasında Görev Süresi

Detaylar...

Ana ve Baba Evli Değilse Velayet Kime Verilir?

Detaylar...

Küçüğün Nafaka Davası Açma Hakkı

Detaylar...

Resmi Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

Detaylar...

Tenkis Davası Nedir?

Detaylar...

Vasilikten Kaçınma Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Velayetin Kaldırılması Halinde Ana ve Babanın Yükümlükleri

Detaylar...

Mirasın Red Edilmesi Hakkı

Detaylar...

Yasal Önalım Hakkı

Detaylar...

Tenkis Davasında Hak Düşürücü Süre Nedir?

Detaylar...

Vasiyetin Reddi

Detaylar...

Üst Hakkı Nedir?

Detaylar...

Mirası Reddetme Süresi Nedir?

Detaylar...

Kazandırıcı Zamanaşımı Nedir?

Detaylar...

Miras Sebebiyle İstihkak Davası Açma Süresi

Detaylar...

Miras Sebebiyle İstihkak Davası

Detaylar...

Tescil Nedir?

Detaylar...

Yasal Önalım Hakkı Şufa Nedir?

Detaylar...

Reddi Miras Davası

Detaylar...

Tenkise Tabi Kazandırmalar Nelerdir?

Detaylar...

Çalışma Belgesi

Detaylar...

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

Detaylar...

Süreli Fesih

Detaylar...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Detaylar...

Çağrı Üzerine Çalışma

Detaylar...

Haksız Arama Suçu Nedir?

Detaylar...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Boşanma Davası Açtıktan Sonra Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü Sona Erer mi?

Detaylar...

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvazaası) Nedir?

Detaylar...

Cinsel Taciz ile Cinsel Saldırı Suçlarının Arasındaki Farklar Nelerdir?

Detaylar...

Cinsel Saldırı Suçu Nedir?

Detaylar...

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Detaylar...

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nedir?

Detaylar...

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nedir?

Detaylar...

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu Nedir?

Detaylar...

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Detaylar...

Tehdit Suçu Nedir?

Detaylar...

Şantaj Suçu Nedir?

Detaylar...

Hakaret Suçu Nedir?

Detaylar...

Kişinin Hatırasını Hakaret Suçu Nedir?

Detaylar...

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedir?

Detaylar...

Adın Korunması Davası Nedir?

Detaylar...

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir, Şartları ve Sonuçları Nelerdir?

Detaylar...

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

Çok Gürültü Yapan Komşuya Karşı Yapılacak Hukuki Yaptırımlar Nelerdir?

Detaylar...

Ev Sahibinin Kiraya Verdiği Evine Yalıtım Yaptırmamasının Hukuki Yaptırımları Nelerdir?

Detaylar...

Apartmanda Evcil Hayvanların Ses Ve Gürültü Yapması Halinde Tahliye İşlemleri Uygulanır Mı?

Detaylar...

Çatının Akması Halinde Masraflar Kimler Tarafından Ödenmelidir?

Detaylar...

COVİD 19 Salgını Sebebiyle Kira Artışlarına İtiraz Edile Bilinir Mi?

Detaylar...

Kaç türlü mirasçı vardır ve mirasçılar bu miraslardan nasıl faydalanabilmekteler?

Detaylar...

1. 2. ve 3. zümre olarak değerlendirilen mirasçılar kimlerdir?

Detaylar...

Saklı paylı mirasçılar kimlerdir?

Detaylar...

Boşanma durumu mirasçılığı nasıl etkiler?

Detaylar...

Devlet ne zaman, hangi durumlarda mirasçı konumunda olur?

Detaylar...

Mirastan yoksunluk nedir ve mirastan yoksunluk sebepleri nelerdir?

Detaylar...

Mirasçılıktan Çıkarma Nedir, Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Mirasın reddi de mümkün müdür?

Detaylar...

Vasiyetname ve Miras Sözleşmeleri Nedir?

Detaylar...

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Detaylar...

Kaç Tür Boşanma Davası Vardır?

Detaylar...

Çağrı Üzerine Çalışmanın Şartları Nelerdir?

Detaylar...

Çalışma Belgesi Nedir?

Detaylar...

Çalıştırma Yaşı ve Çocukların Çalıştırma Yasağı

Detaylar...

Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

Gece Çalıştırma Yasağı Nedir?

Detaylar...

Geçici İş Göremezlik Nedir?

Detaylar...

İş Sözleşmesi Nedir?

Detaylar...

İşçi Özlük Dosyası Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir?

Detaylar...

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı Nedir?

Detaylar...

İzinde Çalışma Yasağı

Detaylar...

Süreli Fesih Nedir?

Detaylar...

Telafi Çalışması Ne demektir?

Detaylar...

Toplu İşçi Çıkarma

Detaylar...

Ücret Nedir?

Detaylar...

Ücret Ödemede Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Detaylar...

Yeni İş Arama İzni

Detaylar...

Yıllık İzin Ücreti Nedir?

Detaylar...

Amblem Nedir?

Detaylar...

Bitki Çeşidi Nedir?

Detaylar...

Biyolojik Materyal Nedir?

Detaylar...

Bülten Nedir?

Detaylar...

Coğrafi İşaret Nedir?

Detaylar...

Çalışan Nedir?

Detaylar...

Eser Nedir?

Detaylar...

Eser Sahibinin Hakları Nelerdir?

Detaylar...

Eser Türleri Nelerdir?

Detaylar...

Eser Üzerindeki Haklar Nelerdir?

Detaylar...

Fikri Haklarda Koruma Ne Zaman Başlar?

Detaylar...

Fikri Haklarda Koruma Süresi Ne Kadardır?

Detaylar...

Fikri Haklarda Korumanın Kapsamı Nedir?

Detaylar...

Fikri Haklarda Tescil Gerekli Midir?

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı Kavramı Nedir?

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı

Detaylar...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarda Korumanın Amacı Nedir?

Detaylar...

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarda Korumanın Ülkesel Sınırları Nelerdir?

Detaylar...

Geleneksel Ürün Adı Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

Detaylar...

Koruma Kriterleri Nelerdir?

Detaylar...

Korumadan Yararlanacak Kişiler Kimlerdir?

Detaylar...

Mahreç İşareti Nedir?

Detaylar...

Marka Nedir?

Detaylar...

Marka Nedir?

Detaylar...

Menşe Adı Nedir?

Detaylar...

Patent Koruması Nedir?

Detaylar...

Sınai Mülkiyet Hakkı Nedir?

Detaylar...

Tasarım Nedir?

Detaylar...

Tescil Edilemeyecek Adlar ve İşaretler Nelerdir?

Detaylar...

Çek Defteri

Detaylar...

Ayırt Etme Gücünün Geçici Kaybı Nedir?

Detaylar...

Bedensel Zararlar Nelerdir?

Detaylar...

Beş Yıllık Zamanaşımı

Detaylar...

Cayma Parası Nedir?

Detaylar...

Haksız Rekabet

Detaylar...

Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu

Detaylar...

İbra Nedir?

Detaylar...

Kira Kontratı Nasıl Doldurulur?

Detaylar...

Kira Kontratı Nedir?

Detaylar...

Kira Kontratında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detaylar...

Kira Kontratında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kiracının Görevleri Nelerdir?

Detaylar...

Kişilik Hakkının Zedelenmesi

Detaylar...

Manevi Tazminat

Detaylar...

Ölüm Halinde Uğranılan Zararlar Nelerdir?

Detaylar...

Satıcının Ağır Kusurunun Sonuçları

Detaylar...

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Detaylar...

Zamanaşımı

Detaylar...

Mal Rejimi

Detaylar...

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...

BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020