Cinsel Taciz ile Cinsel Saldırı Suçlarının Arasındaki Farklar Nelerdir?


Bu yazımda sizlere hukukçu olmayan kişiler tarafından çok sık birbirine karıştırılan iki suç türünden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki cinsel taciz suçu, ikincisi ise cinsel saldırı suçu. Her iki suç tipi de Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir ve her iki suçun da işlenmesi halinde sonucunda çok ciddi yaptırımları bulunmaktadır. 
Cinsel taciz suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının “Kişilere Karşı Suçlar” isimli ikinci kısmının, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı 6. bölümünde 105. maddesinde düzenlenmiştir. Burada; “(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerindeki çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza 1 yıldan az olamaz” denilmektedir.
Cinsel saldırı suçu ise; Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının “Kişilere Karşı Suçlar” isimli ikinci kısmının, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı 6. bölümünde 102. maddesinde düzenlenmiştir. Maddede; “(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
(3) Suçun; beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.” denilmektedir.

Cinsel saldırı suçunun temelinde yaptırım altına alınan fiil; cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel davranış; mağdurun vücuduna temas edilerek gerçekleştirilen ve cinsel arzuların tatminine yönelik hareketlerdir. Saldırı teriminden de anlaşılacağı üzere; mağdurun cinsel özgürlüğüne haksız bir müdahale teşkil eden, onun rızası ve iradesi dışında gerçekleşen bir tecavüzü ifade eder. Örneğin; failin yolda yürümekte olan mağduru ansızın eliyle temas ederek cinsel arzularını tatmin etmesi, failin mağdurun vücuduna vajinal, anal veya oral yoldan bir organ (penis, el gibi) veya cisim (cop, kalem, şişe gibi) sokmak suretiyle cinsel arzularını tatmin etmesi.

Cinsel taciz suçunda kanun koyucunun yasakladığı fiil; bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmektir. Taciz kelimesinin sözlük anlamı; bir kimsenin canını sıkma, rahatını kaçırma, ona sıkıntı verme, onu tedirgin etmektir. Cinsel taciz suçunun, cinsel saldırı suçundan en büyük farkı; bu suç tipinde failin suçu mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarda bulunarak gerçekleştirmesidir. Örneğin; mağdura cinsel içerikli laf atma, telefon ile arayarak cinsel içerikli konuşmalar yapma, mektupla cinsel ilişki teklifinde bulunma, el kol hareketleri ile cinsel organı gösterme, failin mağdura şehvet duygusuyla şarkı, türkü söylemesi.

Yukarıda özetle aralarındaki farklardan bahsetmeye çalıştığım her iki suç tipi ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor, bu suç tiplerini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.ÇALIŞMA ALANLARI

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020
Cinsel Taciz ile Cinsel Saldırı Suçlarının Arasındaki Farklar Nelerdir?


Bu yazımda sizlere hukukçu olmayan kişiler tarafından çok sık birbirine karıştırılan iki suç türünden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki cinsel taciz suçu, ikincisi ise cinsel saldırı suçu. Her iki suç tipi de Türk Ceza Kanunu’nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiştir ve her iki suçun da işlenmesi halinde sonucunda çok ciddi yaptırımları bulunmaktadır. 
Cinsel taciz suçu; Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının “Kişilere Karşı Suçlar” isimli ikinci kısmının, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı 6. bölümünde 105. maddesinde düzenlenmiştir. Burada; “(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerindeki çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza 1 yıldan az olamaz” denilmektedir.
Cinsel saldırı suçu ise; Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitabının “Kişilere Karşı Suçlar” isimli ikinci kısmının, “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” başlıklı 6. bölümünde 102. maddesinde düzenlenmiştir. Maddede; “(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
(3) Suçun; beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından, silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.” denilmektedir.

Cinsel saldırı suçunun temelinde yaptırım altına alınan fiil; cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir. Cinsel davranış; mağdurun vücuduna temas edilerek gerçekleştirilen ve cinsel arzuların tatminine yönelik hareketlerdir. Saldırı teriminden de anlaşılacağı üzere; mağdurun cinsel özgürlüğüne haksız bir müdahale teşkil eden, onun rızası ve iradesi dışında gerçekleşen bir tecavüzü ifade eder. Örneğin; failin yolda yürümekte olan mağduru ansızın eliyle temas ederek cinsel arzularını tatmin etmesi, failin mağdurun vücuduna vajinal, anal veya oral yoldan bir organ (penis, el gibi) veya cisim (cop, kalem, şişe gibi) sokmak suretiyle cinsel arzularını tatmin etmesi.

Cinsel taciz suçunda kanun koyucunun yasakladığı fiil; bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz etmektir. Taciz kelimesinin sözlük anlamı; bir kimsenin canını sıkma, rahatını kaçırma, ona sıkıntı verme, onu tedirgin etmektir. Cinsel taciz suçunun, cinsel saldırı suçundan en büyük farkı; bu suç tipinde failin suçu mağdurun vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarda bulunarak gerçekleştirmesidir. Örneğin; mağdura cinsel içerikli laf atma, telefon ile arayarak cinsel içerikli konuşmalar yapma, mektupla cinsel ilişki teklifinde bulunma, el kol hareketleri ile cinsel organı gösterme, failin mağdura şehvet duygusuyla şarkı, türkü söylemesi.

Yukarıda özetle aralarındaki farklardan bahsetmeye çalıştığım her iki suç tipi ile hiçbir zaman ne fail ne de mağdur olarak karşılaşmamanızı diliyor, bu suç tiplerini görgü tanığı olarak görmeniz/duymanız halinde vatandaşlık görevi olarak mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar etmeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle.ÇALIŞMA ALANLARI

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...

BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020