Çok Gürültü Yapan Komşuya Karşı Yapılacak Hukuki Yaptırımlar Nelerdir?


Aynı apartman içinde yaşadığınız komşunuzun devamlı surette gürültü yapması ve bu gürültünün artık çekilemez duruma gelmesi halinde yapılacak birtakım hukuki başvurular mevcuttur. Bu gürültülere örnek olarak; klima gürültüsü, devamlı gelen misafir ve çocukların yaptığı gürültüler, elektrik süpürgesi sesinin yarattığı gürültü gösterile bilinir. İlk olarak yapılması gereken gürültü yapan komşunun uygun bir üslup ile sözlü bir şekilde uyarılması olmalıdır. Ancak uyarılarınız karşısında gürültülü davranış ve eylemlerine ısrarla devam eden komşunun, apartmanda alınan ortak karar ile seçilen apartmanın yöneticisine müdahale etmesi açısından bildirimde bulunulması gerekmektedir. Apartman yöneticisi apartman içerisinde diğer komşuların rahatsız olmasına sebep olan komşunun bu duruma son vermesini kendisinden sözlü olarak ikaz ederek istemelidir. Fakat tüm bu itirazlara rağmen komşunun kat mülkiyesinden doğan kurallara uymayarak gürültü yapmaya devam etmesi halinde noter kanalıyla yazılı olarak ihtarname göndermesi gerekmektedir. Eğer gürültü yapan komşu kiracı ise bu durumun önlenmesinin sağlanması için ev sahibi ile iletişime geçilmelidir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça düzenlendiği üzere; aynı apartman veya site içerisinde yaşayan komşuların birbirlerini rahatsız etmemeleri gerekmektedir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.18; Malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Gürültü yapan komşuya karşı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak rahatsızlık yarattığı unsurların ispatlanması halinde tedbir kararı talebinde bulunabilinir. Bu başvuruların avukat ile yapılması oldukça önemlidir. Sulh Hukuk Mahkemesine açılacak davada birtakım harç ve gider avansı masraflarının ödenmesi gerekmektedir.

Bir diğer hukuki prosedür ise; devamlı surette gürültü yapan komşuya karşı bulunduğunuz bölgedeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapılarak hakkında suç duyurusunda bulunulmasıdır. Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuru akabinde savcılık delilleri toplayarak dava açılmasına karar verir ise iddianameyi hazırlar. 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.25 düzenlenen kat mülkiyetinin devri mecburiyeti uyarınca; 

Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derece de ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/12 md.) Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.
Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir:
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;
b) Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;
c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.
(Değişik dördüncü fıkra: 14/11/2007-5711/12 md.) Bu maddedeki dava hakkı, devir
konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.ÇALIŞMA ALANLARI

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020
Çok Gürültü Yapan Komşuya Karşı Yapılacak Hukuki Yaptırımlar Nelerdir?


Aynı apartman içinde yaşadığınız komşunuzun devamlı surette gürültü yapması ve bu gürültünün artık çekilemez duruma gelmesi halinde yapılacak birtakım hukuki başvurular mevcuttur. Bu gürültülere örnek olarak; klima gürültüsü, devamlı gelen misafir ve çocukların yaptığı gürültüler, elektrik süpürgesi sesinin yarattığı gürültü gösterile bilinir. İlk olarak yapılması gereken gürültü yapan komşunun uygun bir üslup ile sözlü bir şekilde uyarılması olmalıdır. Ancak uyarılarınız karşısında gürültülü davranış ve eylemlerine ısrarla devam eden komşunun, apartmanda alınan ortak karar ile seçilen apartmanın yöneticisine müdahale etmesi açısından bildirimde bulunulması gerekmektedir. Apartman yöneticisi apartman içerisinde diğer komşuların rahatsız olmasına sebep olan komşunun bu duruma son vermesini kendisinden sözlü olarak ikaz ederek istemelidir. Fakat tüm bu itirazlara rağmen komşunun kat mülkiyesinden doğan kurallara uymayarak gürültü yapmaya devam etmesi halinde noter kanalıyla yazılı olarak ihtarname göndermesi gerekmektedir. Eğer gürültü yapan komşu kiracı ise bu durumun önlenmesinin sağlanması için ev sahibi ile iletişime geçilmelidir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda açıkça düzenlendiği üzere; aynı apartman veya site içerisinde yaşayan komşuların birbirlerini rahatsız etmemeleri gerekmektedir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.18; Malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Gürültü yapan komşuya karşı Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak rahatsızlık yarattığı unsurların ispatlanması halinde tedbir kararı talebinde bulunabilinir. Bu başvuruların avukat ile yapılması oldukça önemlidir. Sulh Hukuk Mahkemesine açılacak davada birtakım harç ve gider avansı masraflarının ödenmesi gerekmektedir.

Bir diğer hukuki prosedür ise; devamlı surette gürültü yapan komşuya karşı bulunduğunuz bölgedeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuru yapılarak hakkında suç duyurusunda bulunulmasıdır. Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuru akabinde savcılık delilleri toplayarak dava açılmasına karar verir ise iddianameyi hazırlar. 

Kat Mülkiyeti Kanunu m.25 düzenlenen kat mülkiyetinin devri mecburiyeti uyarınca; 

Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derece de ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hâkimden isteyebilirler.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/12 md.) Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır. Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hâkim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hâkim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verir.
Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir:
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;
b) Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hâkimi tarafından 33 üncü madde gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;
c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.
(Değişik dördüncü fıkra: 14/11/2007-5711/12 md.) Bu maddedeki dava hakkı, devir
konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.ÇALIŞMA ALANLARI

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...

BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020