Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?


Siz değerli okuyucularıma bu yazımda mirastan feragat sözleşmeleri ile hukuki sonuçlarından söz edeceğim.

Türk Medeni Kanunun 528 maddesinde mirastan feragat sözleşmesinin şartları ve sonuçları düzenlenmiştir. Şöyle ki;
Mirastan feragat sözleşmesi madde 528; Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.
şeklinde hükme bağlanmıştır. Miras feragat sözleşmesinde, mirasçılar miras bırakacak kişinin sağ olduğu dönemde sözleşme yaparak, mirasçısı olmayacaklarını ve mirastan pay almayacaklarını beyan ederek, mirasçılık sıfatından feragat ederler. İşbu sözleşmede asıl önemli olan konu; miras bırakacak olan kişi ile yasal mirasçılarının miras konusu menkul ve gayrimenkuller üzerinden karşılıklı anlaşmaya vararak mirastan feragat beyanlarını kabul etmeleri ve işbu husus sözleşme ile imza altına almalarıdır. Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasın reddi konusu sık sık karışıklığa sebep olmaktadır. Fakat her iki konuda birbirinden ayrı hukuki konular olup, şartları ve uygulamada ki süreçleri farklıdır. Mirasın reddi ancak miras bırakanın ölümünden sonra yapılacak hukuki işlemler ile mümkün olmaktadır. Miras bırakacak kişinin sağ olduğu dönemde mirasın reddi için başvuruda bulunulamaz. Bu durumda ancak mirastan feragat sözleşmesi yapılmaktadır. Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçı olacak kişinin mirasçılık sıfatı sona ermektedir. Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesinin en önemli husus ise mirastan feragat edildiğini miras bırakan kişinin de kabul etmesi durumudur. Mirastan feragat sözleşmelerinde hem miras bırakan hem de yasal mirasçı mirastan vazgeçtiklerini açık ve sarih bir şekilde yazıya dökerek imzalamalıdırlar. Sözleşmelerde yazılı şekil şartına uyulması ispat açısından önem arz etmektedir.
Türk Medeni Kanununun 528. maddesinde de açıkça düzenlendiği üzere; miras bırakan bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir, düzenlemesinde karşılık sağlama hususu da ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Miras bırakacak olan kişi, hayatta olduğu dönemde mirasçıları ile karşılık sağlayarak mirastan feragat edeceklerine sözleşme metninde ayrıntılı olarak yazmak suretiyle feragat edilmesini hüküm altına alabilir.
Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçılar miras bırakanın ölümü sonrası kazanacakları mirasçılık paylarından tamamen veya kısmen vazgeçmektedirler. Mirastan feragat sözleşmesinin en önemli noktası ise; saklı pay hakkı olan mirasçıyı mirastan feragat ettirme noktasıdır. Miras bırakan, ölümünden sonra mirasçısı olmasını istemediği kişiler ile anlaşma yaparak mirastan feragat etmelerini isteyebilmektedir. Bu durumun tam tersi de günümüzde sık sık karşılaşılmaktadır. Örnek vermek gerekir ise; annenin mirasçıları olan iki kız çocuğuna vefatı sonrası mirasını bırakırken, hasta ve bakıma muhtaç olan mirasçısına karşı maddi durumu daha iyi olan mirasçısı ile mirastan feragat sözleşmesi yapmasıdır. Burada asıl amaçlanan husus; miras bırakacak annenin vefatı sonrası bakıma muhtaç olan mirasçısını korumak ve mirasının tamamını veya bir kısmını diğer mirasçısının da fikrini ve kabulünü alarak mirastan feragat sözleşmesi yaparak bırakmasıdır. Mirastan feragat sözleşmesi düzenlenme şekli itibari ile olumsuz miras sözleşmesidir. Ayrıca miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu olarak kabul edilmektedir. Mirastan feragat eden mirasçı ileride doğacak mirasçılık sıfatından feragat etmek suretiyle vazgeçer.
Mirastan feragat sözleşmelerinin geçerliliğinin en önemli şartları ise; resmi vasiyetname gibi düzenlenmiş olmasının aranmasıdır. Mirastan feragat sözleşmesinin tarafları irade beyanlarını resmi memur önünde ve iki şahit huzurunda imzalamaları gerekmektedir. Resmi memurun kimler olacağı uygulamada ve doktrinde şu şekilde düzenlenmiştir; sulh hukuk mahkemesi hâkimi, noter ya da kanunda kendilerine işbu yetkinin verilmiş olduğu kişiler tarafından yapılmasıdır. Şahitlerinde mirastan feragat sözleşmenin her bir sayfasına imza atmaları geçerlilik şartları açısından önemlidir.ÇALIŞMA ALANLARI

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...
BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020
Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?


Siz değerli okuyucularıma bu yazımda mirastan feragat sözleşmeleri ile hukuki sonuçlarından söz edeceğim.

Türk Medeni Kanunun 528 maddesinde mirastan feragat sözleşmesinin şartları ve sonuçları düzenlenmiştir. Şöyle ki;
Mirastan feragat sözleşmesi madde 528; Miras bırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder. Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.
şeklinde hükme bağlanmıştır. Miras feragat sözleşmesinde, mirasçılar miras bırakacak kişinin sağ olduğu dönemde sözleşme yaparak, mirasçısı olmayacaklarını ve mirastan pay almayacaklarını beyan ederek, mirasçılık sıfatından feragat ederler. İşbu sözleşmede asıl önemli olan konu; miras bırakacak olan kişi ile yasal mirasçılarının miras konusu menkul ve gayrimenkuller üzerinden karşılıklı anlaşmaya vararak mirastan feragat beyanlarını kabul etmeleri ve işbu husus sözleşme ile imza altına almalarıdır. Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasın reddi konusu sık sık karışıklığa sebep olmaktadır. Fakat her iki konuda birbirinden ayrı hukuki konular olup, şartları ve uygulamada ki süreçleri farklıdır. Mirasın reddi ancak miras bırakanın ölümünden sonra yapılacak hukuki işlemler ile mümkün olmaktadır. Miras bırakacak kişinin sağ olduğu dönemde mirasın reddi için başvuruda bulunulamaz. Bu durumda ancak mirastan feragat sözleşmesi yapılmaktadır. Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçı olacak kişinin mirasçılık sıfatı sona ermektedir. Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesinin en önemli husus ise mirastan feragat edildiğini miras bırakan kişinin de kabul etmesi durumudur. Mirastan feragat sözleşmelerinde hem miras bırakan hem de yasal mirasçı mirastan vazgeçtiklerini açık ve sarih bir şekilde yazıya dökerek imzalamalıdırlar. Sözleşmelerde yazılı şekil şartına uyulması ispat açısından önem arz etmektedir.
Türk Medeni Kanununun 528. maddesinde de açıkça düzenlendiği üzere; miras bırakan bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir, düzenlemesinde karşılık sağlama hususu da ayrıca dikkat edilmesi gereken noktalardandır. Miras bırakacak olan kişi, hayatta olduğu dönemde mirasçıları ile karşılık sağlayarak mirastan feragat edeceklerine sözleşme metninde ayrıntılı olarak yazmak suretiyle feragat edilmesini hüküm altına alabilir.
Mirastan feragat sözleşmesi ile mirasçılar miras bırakanın ölümü sonrası kazanacakları mirasçılık paylarından tamamen veya kısmen vazgeçmektedirler. Mirastan feragat sözleşmesinin en önemli noktası ise; saklı pay hakkı olan mirasçıyı mirastan feragat ettirme noktasıdır. Miras bırakan, ölümünden sonra mirasçısı olmasını istemediği kişiler ile anlaşma yaparak mirastan feragat etmelerini isteyebilmektedir. Bu durumun tam tersi de günümüzde sık sık karşılaşılmaktadır. Örnek vermek gerekir ise; annenin mirasçıları olan iki kız çocuğuna vefatı sonrası mirasını bırakırken, hasta ve bakıma muhtaç olan mirasçısına karşı maddi durumu daha iyi olan mirasçısı ile mirastan feragat sözleşmesi yapmasıdır. Burada asıl amaçlanan husus; miras bırakacak annenin vefatı sonrası bakıma muhtaç olan mirasçısını korumak ve mirasının tamamını veya bir kısmını diğer mirasçısının da fikrini ve kabulünü alarak mirastan feragat sözleşmesi yaparak bırakmasıdır. Mirastan feragat sözleşmesi düzenlenme şekli itibari ile olumsuz miras sözleşmesidir. Ayrıca miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu olarak kabul edilmektedir. Mirastan feragat eden mirasçı ileride doğacak mirasçılık sıfatından feragat etmek suretiyle vazgeçer.
Mirastan feragat sözleşmelerinin geçerliliğinin en önemli şartları ise; resmi vasiyetname gibi düzenlenmiş olmasının aranmasıdır. Mirastan feragat sözleşmesinin tarafları irade beyanlarını resmi memur önünde ve iki şahit huzurunda imzalamaları gerekmektedir. Resmi memurun kimler olacağı uygulamada ve doktrinde şu şekilde düzenlenmiştir; sulh hukuk mahkemesi hâkimi, noter ya da kanunda kendilerine işbu yetkinin verilmiş olduğu kişiler tarafından yapılmasıdır. Şahitlerinde mirastan feragat sözleşmenin her bir sayfasına imza atmaları geçerlilik şartları açısından önemlidir.ÇALIŞMA ALANLARI

EREN & GONCE
HUKUK ve DANIŞMANLIK


Kurucu ortaklar Av. Aylin Esra EREN ve Av. Gizem GONCE; Ticaret Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında tecrübe edinmiş, çözüm odaklı bakış açısına sahip, teknik bilgileri ve edindikleri tecrübeleri harmanlamış uzman avukatlardır. EREN & GONCE Hukuk Danışmanlık Bürosu; müvekkilleri için hızla sonuç almayı ilke edinen, bilgili, azimli, yaratıcı avukatlarıyla olumlu sonuçlar almayı hedefler.

Devamı...

BİZİ TAKİP EDİN

Bizimle ilgili en güncel gelişmelerden haberdar olmak için Sosyal Medya da bizi takip etmeyi unutmayın.

BİZE ULAŞIN

Nispetiye Cad. Safir Apt. No: 9 D: 4
Levent – Beşiktaş / İstanbul


info@erengoncehukuk.com


+90 212 284 55 66
Tüm Hakları Eren Gonce Hukuk ve Danışmanlık Tarafından Saklıdır. © 2020